ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Savvas Apartments

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
 
ΠΛΥΤΡΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ 23056
 
 
Τηλ. +30 2732083128 / +30 6983424860

www.savvasrooms.gr

info@savvasrooms.gr