ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Savvas Rooms

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΤΣΙΑΔΑΚΗ
ΠΛΥΤΡΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ 23056
 

Τηλ. +30 2732083128 / +30 6978649655

www.savvasrooms.gr

info@savvasrooms.gr